Simskola under sommaren i Ätran

Anmälan är stängd till simskolan för 2021

När genomförs simskolan?

Simskolan genomförs under vardagar mellan den 14 juni till 2 juli (Veckorna 24-26). Ej midsommarafton 25 juni.

Vilken ålder gäller för simskolan?

Barnet ska vara minst 6 år (5-åringar får vara med i mån av plats)

Hur länge är varje lektion?

Varje grupps lektion är 40 minuter. Grupperna genomförs mellan 08.30 – 13.00.

Vad gäller för förälder under lektionstid?

Föräldrar har rätt att följa med sitt barn till simskolan utan att betala inträdesavgift. Bad är ej tillåtet för föräldern under lektionstid. Fritt besök gäller endast under avsedd period och lektionstid. För att ej hindra undervisningen, uppmanar vi dig som förälder att inte vistas intill bassängerna.

Hur mycket kostar simskolan?

Simskolan kostar totalt 800 SEK per elev.

Hur betalar jag för simskolan?

Vi mailar ut en faktura till angiven e-postadress efter er anmälan. Betalning ska ske efter er anmälan eller senast 1 juni.

Tre personer som ska vara personal för simskolan i Ätran.

Simskolepersonal

Årets simskolepersonal från vänster är: Mimmi Bengtsson, Oliver Hansson och Nina Bengtsson.

Samtliga har god erfarenhet som badvärd och simlärare hos oss sedan flera år tillbaka. Utöver det finns simlärarutbildning i gruppen.

3 tempererade utomhusbassänger

Sjövikens badanläggning har en 25-meters simbassäng med en 3-meters svikt, en 25-meters barnbassäng och en plaskbassäng för de allra minsta barnen. Badet är öppet från början av juni till september. Bassängerna har en temperatur på cirka 26 grader.

Vid området finns även Eseredssjön som har en badplats för den som vill bada i sjön.

Läs mer om Sjövikens badanläggning

Rekommendationer coronavirus (Covid -19)

Vi får en del frågor rörande sommarsimskola och Covid-19. Vi hoppas och utgår ifrån att sommarsimskolor ska kunna ha verksamhet nästan som vanligt och vi råder alla att följa Folkhälsomyndighetens, FHM, allmänna råd för att undvika spridning av Covid-19. Visar man det minsta sjukdomssymptom – kom ej till simskolan.

Vid aktiviteter utomhus är det lättare att hålla avstånd och på så sätt förhålla sig till Folkhälsomyndighetens råd och direktiv. Hur läget ser ut under sommaren är det ingen som vet i dagsläget, utan allt vi kan göra är att hålla oss uppdaterade och följa myndigheternas information på www.krisinformation.se.
Svenska Livräddningssällskapets verksamhet i form av utbildningar fortsätter som planerat och vi förhåller oss till Folkhälsomyndighetens råd och direktiv och rekommenderar även er att följa dessa.

Med vänlig hälsning
Svenska Livräddningssällskapet

Läs mer på Svenska Livräddningssällskapet

Kontaktpersoner

Conny Nilsson & Björn Nordberg

Ring: +46(0)346-604 95
Maila: [email protected]